Articles – Névelők

Nehézségi szint: Alapfok
Témakör: Articles – Névelők
Lecke célja: Névelők használatának megismerése

Az angol nyelveben kétféle névelőt (articles) különböztetünk meg.

  • határozott névelő (definite article): the
  • határozatlan névelő (indefinite anrticle) : a/an
  • Do you have a car?
    The bank is opposite the post office.

    Határozott és határozatlan névelők

    Határozott és határozatlan névelők