Érettségi feladatok típusai – Írásbeli közép szint

Közeledik a középszintű írásbeli érettségi időpontja, 2022 május 5. 9 óra. Érdemes még az utolsó pillanatokban egy kicsit átismételni a főbb tudnivalókat.
Cikksorozatunkat a középszintű szóbeli érettségivel kezdtük. De nézzük, miből áll a hozzá tartozó írásbeli vizsgarész..

írásbeli viszga

Az angol középszintű érettségi vizsga 4 fő részből áll.

 • Olvasott szöveg értése (Reading) – 60 perc
 • Nyelvhelyesség (Use of English) – 30 perc
 • Hallott szöveg értése (Listening) – 30 perc
 • Íráskészség (Writing) – 60 perc

Még mielőtt nekikezdenénk a feladatok részletes leírásának, egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a vizsgázók figyelmét. akkor is ha a 101-edik mintafeladat után mennek vizsgázni. Az első és legfontosabb, hogy olvasd el pontosan és alaposan mit is várnak tőled. Nagyon nem mindegy, hogy egy üres helyre (gap) csak egy szót írhatsz, vagy maximum hármat, esetleg pontosan a hallott szót kell leírni talán megfelel egy szinonima is.

Kezdjük először az olvasott szöveg értéssel.

Olvasott szöveg értése

A feladatok általában a következők lehetnek:.Az első a 0-val jelölt mindig a példa,

 • Bekezdésekhez cím keresése megadott választékból és eggyel több cím van, mint ahány bekezdés,
 • Másik gyakori típusfeladat, adott bekezdésekhez a legjobb összefoglaló mondat megtalálása illetve kiegészíteni a bekezdéseket a megadott lehetőségek egyikével .
 • Állításokról kell eldönteni, hogy a szöveg alapján igazak, hamisak, vagy nem szerepelnek az állítások a szövegben.
 • Kétféle választott mondatokat összekapcsolni a szövegben található információk alapján
 • A szöveg megfelelő részébe előre megadott mondatrészeket beírni

A fentiek közül 4 feladat alkotja ezt a feladatrészt. A szövegeket mindig legalább kétszer olvasd el, mielőtt a feladatnak nekiállsz.

Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldást lehet elfogadni.

Nem feltétlen kell minden egyes szót érteni, de lehetőség van szótár használatára, a rendelkezésre álló időre azonban figyelni kell..

Nyelvhelyesség

A szövegek általában rövidebbek és könnyebbek is, de itt ügyelni kell arra, hogy azoknál a feladat típusoknál, ahol önállóan kell szavakat, kifejezéseket beírni, a helyesírást is figyelembe veszik.. A feladat fő célja a nyelvtani szerkezetek ismeretének mérése. Itt is tanácsos a feladat szövegét többször elolvasni és a hiányzó helyeken kielemezni, hogy például milyen szófajú szó vagy kifejezés hiányzik.

Alapetően az alábbi típusok fordulnak elő:

 • A felkínált szavakból kell választani. Ezen belül is két típus van, az egyiknél többnyire több választási lehetőség van, mint amire szükségünk van, de ezt a feladatleírás pontosan tartalmazza, ezért ennek elolvasását se hagyjuk ki. A másiknál 3 vagy 4 szó közül kell a megfelelőt kiválasztani.
 • Rövid választ igénylő feladatok. Ennél a típusú feladatnál különösen figyelni kell, mert a beírható szószám eltérő lehet. A szószámba beletartoznak a névelők is és arra is figyelni kell, hogy az összevont alakok egy szónak, a külön írtak, pedig két szónak számítanak. Példáu: it is két szó, it’s egy szó. Ha több változatot írunk be még akkor sem fogadható el, ha szerepel benne a helyes megoldás.
 • Szóképzés. A zárójelben szereplő szóból egy másik szót kell képezni (believe-believer, decide – decision, run-runner. important – unimportant) , de ritka esetekben az is előfordulhat hogy magát az zárójelben szereplő szót kell beírni, változtatás nélkül..

Hallott szöveg értése

Különböző témájú és típusú szövegekkel találkozhatunk: elbeszélés, párbeszéd, több, rövid szöveg… Kétszer lehet meghallgatni, a második hallgatásnál apróbb szüneteket tartanak az egyes részek között.

Célszerű először figyelemesen elolvasni a feladatleírást. mivel ott, már kapunk utalást a a témára, majd meghallgatni a szöveget először, a témáját megérteni és a másodk hallgatás közben és után kitölteni a feladatot. Segítséget nyújt, hogy a feladat kérdései sorrendileg a szövegben töténő elhangzásukhoz igazodnak. A feladatleírás a szöveg előtt is elhangzik, így még egy lehetőségünk van értelmezni azt.

Többféle szövegtípussal találkozhatunk:

 • elbeszélés
 • párbeszéd
 • összefügő vagy épp össze nem függő szövegek

A feladatok többfélék lehetnek:

 • a felkínált leheőség közül kel választani: ez lehet egy-egy szó, de lehet akár egy mondat is mely összefoglalja a bekezdés tartalmát.
 • Rövid választ igénylő feladatok. Figyelni kell a feladat pontos értelmezésére. mivel minden feladatnál más az adott szószám, amit be lehet írni. Általában 1 és 3 szó szokott lennni. A szószámnál ugyanaz érvényes , mint a nyelvhelyességnél, a névelő is 1 szónak számít, llletve az összevont szavak egy szónak, a külön írtak két szónak számítanak.

Íráskészség

Ez a feladat azt méri, mennyire vagyunk képesek valamilyen célt elérni idegen nyelven.Két részből áll. Az első rész általában egy hivatalos levél. Valamilyen hivatalos ügyet kell elintéznünk: szállásfoglalás, vásárlás utáni reklamácó, állásra való jelentkezés, stb. Rövidebb, mint a második. Általában 80-100 szó körüli.. Vigyázni kell a szószámok betartására, mivel a 40 szónál kevesebb fogalmazás miden szempontja 0 pontot érdemel. Ha lényegesen több szót írunk (150azó) akkor -1 ponttal kell számolnunk.

Megadott címzettnek kell írni.,két eset lehetséges:

 • tudom a címzett nevét: Dear Mr Smith, ilyenkor az elköszönés: Yours sincerely
 • nem tudom a nevet pontosan : Dear Madam/sir, az elköszönés: Yours faithfully

A Második feladatrész általában 100-120 szó terjedelmű. és itt is pontlevonás jár a jelentősen eltérő szószámokért. 50 szó alatt 0 pont, 180 szó felett -1 pont jár.

A szótárhasználat engedélyezett mindkét résznél. A helyesírásra ügyelni kell, mivel a hibásan leírt szavak is pontlevonással járnak. Ha nem tudjuk a szó pontos helyesírását, érdemes ellenőrizni a szótárban, de ügyelni kell arra, hogy a túlzott szótárhasználat időveszteséggel jár. Szeretném kiemelni, hogy mindén írásműnél érdemes figyelni a bekezések használatára, mert jelentősen növeli az írásképet, könnyebb javítani, és jobban tükrözi a logikai felépítését a szövegnek.

A helyesíráson kívül a szövg stílusát is pontozzák. A hivatalos jellegű szövegekben, például nem megengedett az összevont alakok használata, érdemes udvariasabban fogalmazni..

Például:

Baráti szövegben: give me a ring helyett a hivatalos levélben jobb ha azt írjuk, hogy Could you please call me as soon as possible.

Arra is figyelnünk kell, hogy bár bele kell élnünk magunkat a szituációba,, saját magunkl adatokat nem tartalmazhat egyik levél sem, hiszen a vizsgát javító tanár nem tudhatja, kinek az érettégi dolgozatát javítja éppen.

Feladatpont vagy vizsgapont?

Bármilyen fura, de bizonyos feladategységeknél elétérő a feladatpont és a vizsgapont. Ez azt jelenti, hogy az elért feladatpontot más súllyal veszik figyelembe. Például a 2012-es érettséginél a mellékeltek szerint alakultak a pontok.: Maguk a pontok változhatnak, de egy biztos, az olvasott szöveg és a hallott szöveg nagyobb hangsúlyt kap minden esetben, míg a nyelvhelyesség kevesebbet arányaiban. Az írott szöveg értés esetén pedig az érettségin a két pontszám megegyezik.

Sok sikert kívánok a középszintű angol érettségi írásbeli részéhez is. Good luck!