Érettségi feladatok típusai – Szóbeli közép szint

Közeledik a középszintű szóbeli érettségi időpontja, 2022 június 13-24-e. Érdemes még az utolsó pillanatokban egy kicsit átismételni a főbb tudnivalókat.

The hung drawn and quartered – Felakasztva, kibelezve, felnégyelve


“Felakasztva, kibelezve, felnégyelve”. A diákok többsége valahogy így érezheti magát minden vizsga előtt, legyen az érettségi, vagy nyelvvizsga.. A fent látható, Londonban általam készített kép, egy eredeti és nagyon ismert brit kocsma, mely arról híres, hogy a bűnösnek találtatott embereket, általában árulókat, ezen épület előtt végezték ki, különös kegyetlenséggel. Ha te figyeltél az angolórákon, akkor bizonyára nem lesz ilyen sorsod. De nézzük, mi vár rád egy valódi középszintű érettségi szóbeli részén.

Természetesen az érettségizőknek ilyen szigorra nem kell számítaniuk, de nézzük mivel kell szembenézniük. Az érettségi két fő részre oszlik: Irásbel is és szóbeli részekre.

Középszintű angol érettségi szóbeli rész:

Az érettségi szóbeli része nem hosszú, mindössze 15 perc. Általában előbb eltelik, minthogy a vizsgázó “észbekapna”. Ezen a vizsgarészen összesen 33 pont érhető el.

A fő részei:

 • Bemelegítő beszélgetés
 • Interjú
 • Szituáció
 • Véleménykifejtés

Első részt megelőző rész:

(Bevezető, bemelegítő beszélgetés):
Rövid bevezető pár mondat, ami még nem számít bele a vizsgapontokba. Célja csupán a ráhangolódás az angol nyelvre.

How are you today?
Where are you from?
Do you have brothers or sisters?

Interjú

3 rövid témában kell 2-3 rövid kérdésre választ adni. Törekedni kell arra, hogy lehetőleg ne egymondatos válaszokat adjunk, hiszen az érettségi bizottság nem gondolatolvasó. Ha nem derül ki a válaszaidból, hogy te példul, remekül használod a passzív szerkezetet, akkor nem tudják ezt a tudásodat értékelni. Néhány példa a kérdésekre:

FAMILY AND FRIENDS

Do you have a best friend?
What should be the main qualities of a best friend?
When was the last time when you were on holiday with your family?

TRANSPORT

Would you like to live in a town or in a city?
How do you go to school?
In your opinion is it more dangerous to travel by plane or by car?

COMPUTERS

What do you use your computer for?
What are the main computer security practices?
Which computer programs do you usually use?

Érdemes arra figyelni, hogy még eldöntendő kérdésnél is minimim 4-5 mondatot várnak válasz képpen ennél az érettségi feladatrésznél.

Szituáció

A beszélgetés irányított szempontok alapján történik, fél perc felkészülési idővel. Általában valamilyen célt kell megvalósítani, például egy programban megegyezni, iskolát választani.
Hosszabb instrukciók vannak, ahol minden egyes pontot érinteni kell, és törekedni a vizsgáztatóval való párbeszédre..Semmiképp ne egy monológ legyen, Fontos, hogy kérdezzünk és a feltett kérdésekre válaszoljunk.

Let’s see an example!

Helping to buy a new car

Now, look at this situation. You have half a minute to study the sheet. When you are ready, start a conversation with me. I am our friend.

Your friend is going to by a car next month. She /He cannot decide which would be better. The options are the followings:

 • an Opel Astra, 10 years old with low mileage
 • a new Suzuki Swift

Your friend asked for your help. Tell her/ him your opinion. Consider the following points:

 • Are you sure that the given data about the mileage is true?
 • What do you want to use it for?
 • How much money do you have for it?
 • Why is it so important to have the car next month?

Start by telling your friend that you have some ideas and questions.

Véleménykifejtés képekhez vagy ábrákhoz kapcsolódóan

A feladat önálló témakifejtés képek alapján legalább 3 percig. Ezen érettségi feladat nehézségét legtöbbször az okozza, hogy a vizsgázó, pusztán a képekről, mint különállló egységekről beszél, és nem a témáról; nincs összehasonlítás, közös pont vagy eltérés keresés a képek között..

Ha a vizsgázó megakad, és még nem telt le 3 perc, segítő kérdéseket kaphat, ez azonban pontlevonással jár.

Let’s see an example.

Health

These pictures show us ways we can take care of our health. Compare and contrast them according to the following points:

 • Why don’t people eat enough fruit and nutrition?
 • What are the dangers of consuming too many pills instead living healthy?
 • What other suggestions do you have for healthy living?
vitaminok
vitaminok
gyógyszerek
gyógyszerek

Thank you, this is the end of the exam.

A legfelszabadítóbb mondat a vizsga végén. Végére értünk a középszintű szóbeli érettségi vizsgának. Már csak némi türelemre van szükségünk és megtudjuk, hogyan értékelték a vizsgáztatók a munkánkat. Good Luck!

Érettségi feladatok típusai – Írásbeli közép szint

Közeledik a középszintű írásbeli érettségi időpontja, 2022 május 5. 9 óra. Érdemes még az utolsó pillanatokban egy kicsit átismételni a főbb tudnivalókat.
Cikksorozatunkat a középszintű szóbeli érettségivel kezdtük. De nézzük, miből áll a hozzá tartozó írásbeli vizsgarész..

írásbeli viszga

Az angol középszintű érettségi vizsga 4 fő részből áll.

 • Olvasott szöveg értése (Reading) – 60 perc
 • Nyelvhelyesség (Use of English) – 30 perc
 • Hallott szöveg értése (Listening) – 30 perc
 • Íráskészség (Writing) – 60 perc

Még mielőtt nekikezdenénk a feladatok részletes leírásának, egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a vizsgázók figyelmét. akkor is ha a 101-edik mintafeladat után mennek vizsgázni. Az első és legfontosabb, hogy olvasd el pontosan és alaposan mit is várnak tőled. Nagyon nem mindegy, hogy egy üres helyre (gap) csak egy szót írhatsz, vagy maximum hármat, esetleg pontosan a hallott szót kell leírni talán megfelel egy szinonima is.

Kezdjük először az olvasott szöveg értéssel.

Olvasott szöveg értése

A feladatok általában a következők lehetnek:.Az első a 0-val jelölt mindig a példa,

 • Bekezdésekhez cím keresése megadott választékból és eggyel több cím van, mint ahány bekezdés,
 • Másik gyakori típusfeladat, adott bekezdésekhez a legjobb összefoglaló mondat megtalálása illetve kiegészíteni a bekezdéseket a megadott lehetőségek egyikével .
 • Állításokról kell eldönteni, hogy a szöveg alapján igazak, hamisak, vagy nem szerepelnek az állítások a szövegben.
 • Kétféle választott mondatokat összekapcsolni a szövegben található információk alapján
 • A szöveg megfelelő részébe előre megadott mondatrészeket beírni

A fentiek közül 4 feladat alkotja ezt a feladatrészt. A szövegeket mindig legalább kétszer olvasd el, mielőtt a feladatnak nekiállsz.

Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldást lehet elfogadni.

Nem feltétlen kell minden egyes szót érteni, de lehetőség van szótár használatára, a rendelkezésre álló időre azonban figyelni kell..

Nyelvhelyesség

A szövegek általában rövidebbek és könnyebbek is, de itt ügyelni kell arra, hogy azoknál a feladat típusoknál, ahol önállóan kell szavakat, kifejezéseket beírni, a helyesírást is figyelembe veszik.. A feladat fő célja a nyelvtani szerkezetek ismeretének mérése. Itt is tanácsos a feladat szövegét többször elolvasni és a hiányzó helyeken kielemezni, hogy például milyen szófajú szó vagy kifejezés hiányzik.

Alapetően az alábbi típusok fordulnak elő:

 • A felkínált szavakból kell választani. Ezen belül is két típus van, az egyiknél többnyire több választási lehetőség van, mint amire szükségünk van, de ezt a feladatleírás pontosan tartalmazza, ezért ennek elolvasását se hagyjuk ki. A másiknál 3 vagy 4 szó közül kell a megfelelőt kiválasztani.
 • Rövid választ igénylő feladatok. Ennél a típusú feladatnál különösen figyelni kell, mert a beírható szószám eltérő lehet. A szószámba beletartoznak a névelők is és arra is figyelni kell, hogy az összevont alakok egy szónak, a külön írtak, pedig két szónak számítanak. Példáu: it is két szó, it’s egy szó. Ha több változatot írunk be még akkor sem fogadható el, ha szerepel benne a helyes megoldás.
 • Szóképzés. A zárójelben szereplő szóból egy másik szót kell képezni (believe-believer, decide – decision, run-runner. important – unimportant) , de ritka esetekben az is előfordulhat hogy magát az zárójelben szereplő szót kell beírni, változtatás nélkül..

Hallott szöveg értése

Különböző témájú és típusú szövegekkel találkozhatunk: elbeszélés, párbeszéd, több, rövid szöveg… Kétszer lehet meghallgatni, a második hallgatásnál apróbb szüneteket tartanak az egyes részek között.

Célszerű először figyelemesen elolvasni a feladatleírást. mivel ott, már kapunk utalást a a témára, majd meghallgatni a szöveget először, a témáját megérteni és a másodk hallgatás közben és után kitölteni a feladatot. Segítséget nyújt, hogy a feladat kérdései sorrendileg a szövegben töténő elhangzásukhoz igazodnak. A feladatleírás a szöveg előtt is elhangzik, így még egy lehetőségünk van értelmezni azt.

Többféle szövegtípussal találkozhatunk:

 • elbeszélés
 • párbeszéd
 • összefügő vagy épp össze nem függő szövegek

A feladatok többfélék lehetnek:

 • a felkínált leheőség közül kel választani: ez lehet egy-egy szó, de lehet akár egy mondat is mely összefoglalja a bekezdés tartalmát.
 • Rövid választ igénylő feladatok. Figyelni kell a feladat pontos értelmezésére. mivel minden feladatnál más az adott szószám, amit be lehet írni. Általában 1 és 3 szó szokott lennni. A szószámnál ugyanaz érvényes , mint a nyelvhelyességnél, a névelő is 1 szónak számít, llletve az összevont szavak egy szónak, a külön írtak két szónak számítanak.

Íráskészség

Ez a feladat azt méri, mennyire vagyunk képesek valamilyen célt elérni idegen nyelven.Két részből áll. Az első rész általában egy hivatalos levél. Valamilyen hivatalos ügyet kell elintéznünk: szállásfoglalás, vásárlás utáni reklamácó, állásra való jelentkezés, stb. Rövidebb, mint a második. Általában 80-100 szó körüli.. Vigyázni kell a szószámok betartására, mivel a 40 szónál kevesebb fogalmazás miden szempontja 0 pontot érdemel. Ha lényegesen több szót írunk (150azó) akkor -1 ponttal kell számolnunk.

Megadott címzettnek kell írni.,két eset lehetséges:

 • tudom a címzett nevét: Dear Mr Smith, ilyenkor az elköszönés: Yours sincerely
 • nem tudom a nevet pontosan : Dear Madam/sir, az elköszönés: Yours faithfully

A Második feladatrész általában 100-120 szó terjedelmű. és itt is pontlevonás jár a jelentősen eltérő szószámokért. 50 szó alatt 0 pont, 180 szó felett -1 pont jár.

A szótárhasználat engedélyezett mindkét résznél. A helyesírásra ügyelni kell, mivel a hibásan leírt szavak is pontlevonással járnak. Ha nem tudjuk a szó pontos helyesírását, érdemes ellenőrizni a szótárban, de ügyelni kell arra, hogy a túlzott szótárhasználat időveszteséggel jár. Szeretném kiemelni, hogy mindén írásműnél érdemes figyelni a bekezések használatára, mert jelentősen növeli az írásképet, könnyebb javítani, és jobban tükrözi a logikai felépítését a szövegnek.

A helyesíráson kívül a szövg stílusát is pontozzák. A hivatalos jellegű szövegekben, például nem megengedett az összevont alakok használata, érdemes udvariasabban fogalmazni..

Például:

Baráti szövegben: give me a ring helyett a hivatalos levélben jobb ha azt írjuk, hogy Could you please call me as soon as possible.

Arra is figyelnünk kell, hogy bár bele kell élnünk magunkat a szituációba,, saját magunkl adatokat nem tartalmazhat egyik levél sem, hiszen a vizsgát javító tanár nem tudhatja, kinek az érettégi dolgozatát javítja éppen.

Feladatpont vagy vizsgapont?

Bármilyen fura, de bizonyos feladategységeknél elétérő a feladatpont és a vizsgapont. Ez azt jelenti, hogy az elért feladatpontot más súllyal veszik figyelembe. Például a 2012-es érettséginél a mellékeltek szerint alakultak a pontok.: Maguk a pontok változhatnak, de egy biztos, az olvasott szöveg és a hallott szöveg nagyobb hangsúlyt kap minden esetben, míg a nyelvhelyesség kevesebbet arányaiban. Az írott szöveg értés esetén pedig az érettségin a két pontszám megegyezik.

Sok sikert kívánok a középszintű angol érettségi írásbeli részéhez is. Good luck!

Countable and uncountable nouns – Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Nehézségi szint: Alapfok
Témakör: Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
Lecke célja: Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek használatának megismerése

Az angol nyelvben a főneveknek két fő csoportja van, a megszámlálható és a megszámlálhatatlan főnevek.

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

» Read more

Articles – Névelők

Nehézségi szint: Alapfok
Témakör: Articles – Névelők
Lecke célja: Névelők használatának megismerése

Az angol nyelveben kétféle névelőt (articles) különböztetünk meg.

 • határozott névelő (definite article): the
 • határozatlan névelő (indefinite anrticle) : a/an
 • Do you have a car?
  The bank is opposite the post office.

  Határozott és határozatlan névelők

  Határozott és határozatlan névelők

  A tanár is tanul néha!

  Vannak esetek, amikor a tanár is tanul. Nem azért, mert annyira szeretne, hanem mert egy-egy szituáció során rádöbben valamire, amit lehet, hogy már eddig is sejtett, de nem tudatosult benne teljesen a dolog.

  A nyelvtanulók, diákok első számú problémája, hogy a többségüknek fogalma sincs, hogyan is kell nyelvet tanulni.

  Te tudod?

  A tanár is tanul

  Hogyan is kell angolt tanulni?


  Ha nem, vagy nem biztos, vagy azt hiszed, hogy igen, de valahogy eddig mindig csak nyűg volt a dolog a suliban, de főleg otthon, akkor olvasd el, hogy szerintem mi a leghatásosabb menetrend, egy átlagos iskolai angolnyelv óra után, ha szeretnél abból valamit hasznosítani, ami az órán elhangzott.
  » Read more

  Hasznos kifejezések angolul 1 – Telling your opinion

  Nehézségi szint: alapfok
  Témakör: Communication
  Lecke célja: Szókincsfejlesztés

  The most common situation when we communicate to someone is when we would like to tell our opinion. There are several ways we can do that.
  Here you can find the most common ones:

  A kommunikáció során a leggyakrabban előforduló helyzet az, amikor a véleményünket szeretnék elmondani valakinek. Ezt többféle képpen is megtehetjük. Íme néhány lehetséges verzió:

  Telling your opinion

  1 2 3